Hacettepe Ödülleri

Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 8 Ocak 1992 tarihli oturumunda, 92-9 karar sayısı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Ödül Yönergesi ile sunumuna başlanan Hacettepe Ödülleri’nin temel amacı; hangi üniversiteden olursa olsun araştırmacıların bilimsel çalışmalarını desteklemek, üstün niteliklerini ve başarılarını toplumla paylaşmak, yaşamları boyunca topluma hizmet adına sergiledikleri başarılar ya da gerçekleştirdikleri çalışmalara saygı göstermektir.

Hacettepe Ödülleri, Hacettepe Üniversitesi’nin, varlığının nedeni olan topluma duyduğu vefanın, insanlık için verdiği çabanın adıdır. Hacettepe Üniversitesi, fendir, bilimdir, kültürdür, gelenektir, sanattır. Bu ülkenin hedeflerine ulaşması için teminat, dünyaya artı değer katmaktır…

Toplum, insanlık ve dünya için daima
Daha İleriye… En İyiye…

Doç. Dr. Burcu Şimşek ve Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce

2021 Topluma Hizmet Ödülü

Göç ve toplumsal uyum konusuna yönelik üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle.

Doç. Dr. Burcu Şimşek ve Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce

Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu

2021 Eğitime Katkı Ödülü

Eğitimde dijital teknolojilerin etkin kullanımına yönelik üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle.

Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu

Prof. Dr. Ömrüm Uzun

2021 Bilim Ödülü
Tıp ve Sağlık Bilimler Alanında

Antibiyotiklerin uygun kullanımı ve antibiyotik direncinin önlenmesine yönelik bilimsel katkıları nedeniyle.

Prof. Dr. Ömrüm Uzun

Prof. Dr. Emine Yılmaz

2021 Bilim Teşvik Ödülü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında

Çağdaş Türk Lehçeleri alanına yönelik umut vadeden bilimsel çalışmaları nedeniyle.

Prof. Dr. Emine Yılmaz

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Taş

2021 Bilim Teşvik Ödülü
Fen ve Mühendislik Bilimler Alanında

Gıdaların daha kaliteli ve güvenli olacak şekilde yeniden tasarlanması konusunda umut vadeden bilimsel çalışmaları nedeniyle.

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Taş

Dr. Öğr. Üyesi Yeşeren Saylan

2021 Bilim Teşvik Ödülü
Fen ve Mühendislik Bilimler Alanında

Hassas sağlık ve çevre güvenliği uygulamaları için moleküler baskılanmış polimerler ve taşınabilir sensörler konusunda umut vadeden bilimsel çalışmaları nedeniyle.

Dr. Öğr. Üyesi Yeşeren Saylan

Doç. Dr. İlkay Sedakat İdilman

2021 Bilim Teşvik Ödülü
Tıp ve Sağlık Bilimler Alanında

MR ile hepatik görüntüleme konusunda umut vadeden bilimsel çalışmaları nedeniyle.

Doç. Dr. İlkay Sedakat İdilman

Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu

2021 Bilim Teşvik Ödülü
Tıp ve Sağlık Bilimler Alanında

Çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıkları, primer siliyer diskinezi ve kistik fibrozis konularında umut vadeden bilimsel çalışmaları nedeniyle.

Doç. Dr. Nagehan Emiralioğlu

Arş. Gör. Dr. Tuba Merdeşe

2021 Sanat Teşvik Ödülü

Heykel alanında umut vadeden sanatsal çalışmaları nedeniyle.

Arş. Gör. Dr. Tuba Merdeşe

Prof. Dr. Canan Özgen

2020 Hacettepelilik Ünvanı

Hacettepe Üniversitesi eski rektörlerinden merhum Prof. Dr. Tunçalp Özgen’e ait bazı sanat eserlerini Hacettepe Sanat Müzesine bağışlaması nedeniyle.

Prof. Dr. Canan Özgen

Prof. Dr. Hasan Mandal

2020 Topluma Hizmet Ödülü

2018 yılından beri üstlendiği TÜBİTAK Başkanlığı görevinde sergilediği üstün performans ile Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katksı nedeniyle.

Prof. Dr. Hasan Mandal

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri

2020 Topluma Hizmet Ödülü

COVID-19 pandemisine karşı verilen mücadelede tüm çalışanlarının yüksek özveri ile sürdürdüğü sağlık hizmetleri nedeniyle.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri

Prof. Dr. Turgay Dalkara

2020 Eğitime Katkı Ödülü

Ülkemizde nörobilim doktora, tıp/bilim doktoru (MD-PhD) ile nörobilim ve nöroteknoloji programlarının oluşturulması ve gelişimine yönelik katkıları nedeniyle

Prof. Dr. Turgay Dalkara

Prof. Dr. Mustafa Serdar Köksal

2020 Bilim Ödülü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında

Üstün zekalı öğrencilere bilimin doğasının nasıl öğretileceğinin örneklemesini konu alan çalışmaları nedeniyle.

Prof. Dr. Mustafa Serdar Köksal

Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı

2020 Bilim Ödülü
Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında

Antifungal duyarlılık testlerinin rutin uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaları nedeniyle.

Prof. Dr. Sevtap Arıkan Akdağlı

Doç. Hüseyin Özçelik

2020 Sanat Ödülü

Seramik sanatı alanında özellikle duvar seramiğine yönelik özgün uygulamaları nedeniyle.

Doç. Hüseyin Özçelik

Doç. Dr. Ufuk Balaman

2020 Bilim Teşvik Ödülü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında

Mikro analiz teknikleri ile konuşma çözümlemesi konusunda umut vaat eden çalışmaları nedeniyle.

Doç. Dr. Ufuk Balaman

Doç. Dr. Bengi Özgün Öztürk

2020 Bilim Teşvik Ödülü
Fen ve Mühendislik Bilimleri Alanında

Yenilenebilir kaynaklar ve kendini onarabilen malzemeler konusunda umut vaat eden çalışmaları nedeniyle.

Doç. Dr. Bengi Özgün Öztürk

Dr. Öğr. Üyesi Merve Gültekinoğlu Bayram

2020 Bilim Teşvik Ödülü
Tıp ve Sağlık Bilimleri Alanında

Antibakteriyel yüzey kaplamaları ve mikroakışkanlar konusunda umut vaat eden çalışmaları nedeniyle.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Gültekinoğlu Bayram

Prof. Dr. Murat Akova

2019 Bilim Ödülü
Sağlık Bilimleri Alanında

Antimikrobiyal direnç ve febril nötropeni konuları başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları alanında yapmış olduğu, uluslararası işbirliklerine dayalı çalışmalar, ulusal ve uluslararası bilime kesintisiz katkısı, alanının önde gelen derneklerinde en yüksek yönetim kademelerinde Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye’yi temsil etmesi ve ülkemiz hekimlerinin yetiştirilmesindeki örnek rolü nedeniyle.

Prof. Dr. Murat Akova

Prof. Dr. Ebru Sezer

2019 Bilim Ödülü
Fen Mühendislik Bilimleri Alanında

Makine öğrenimi yaklaşımlarının gerçek dünya problemlerine uygulanabilirliğini artırmak hedefiyle, gerçek veri ve problemler içeren endüstriyel uygulamalar için uçtan uca çözüm geliştirme amacıyla yaptığı çalışmaları, yayınlarının yüksek bilimsel niteliği ve çalışmalarında disiplinler arası iş birlikteliğine verdiği önem nedeniyle.

Prof. Dr. Ebru Sezer

Prof. Dr. Kubilay Aktulum

2019 Bilim Ödülü
Sosyal Bilimler Alanında

Dilbilim ve kültürlerarası ilişkiler ve etkileşim, göstergebilim ve kavramsal ve kuramsal tanımlamalarda metinler arası ilişkiler konusu, disiplinler arası çalışmaları ve nitelikli bilimsel yayınları nedeniyle.

Prof. Dr. Kubilay Aktulum

Doç. Dr. Miyase Gözde Gündüz

2019 Bilim Teşvik Ödülü
Sağlık Bilimleri Alanında

Moleküler modelleme yöntemlerini kullanarak sentezlenen bileşikler ile hedefleri arasındaki etkileşmeleri saptamak ve kimyasal yapı ile aktivite arasında ilişki kurarak özellikle kalsiyum kanalları üzerinde etkili bileşikler konusunda güçlü uluslararası işbirlikleriyle gerçekleştirdiği çalışmaları nedeniyle.

Doç. Dr. Miyase Gözde Gündüz

Doç. Dr. Tolga Yıldırım

2019 Bilim Teşvik Ödülü
Sağlık Bilimleri Alanında

Böbrek nakil alıcıları ve vericilerinin kısa ve uzun dönem prognozunu iyileştirecek yaklaşımlar konusundaki çalışmalarıyla Nefroloji alanına yaptığı önemli bilimsel katkıları nedeniyle.

Doç. Dr. Tolga Yıldırım

Dr. Öğr. Üyesi Ekim Taşkıran

2019 Bilim Teşvik Ödülü
Sağlık Bilimleri Alanında

Kalıtsal hastalıklarda yeni genlerin saptanması, genotip-fenotip korelasyonunun kurulması, yeni nesil dizileme yöntemlerinin uygulamaya geçirilmesi ve biyoinformatik analizlerle klinik hizmete sunulması ve transkriptomik imzaların belirlenmesi konularında yaptığı bilimsel katkıları nedeniyle.

Dr. Öğr. Üyesi Ekim Taşkıran

Doç. Dr. Tunca Doğan

2019 Bilim Teşvik Ödülü
Fen Mühendislik Bilimleri Alanında

Yapay zeka yaklaşımlarını biyomedikal alana uyarlaması ve geliştirdiği hesaplamalı yöntemler ile canlıdaki karmaşık moleküler süreçleri açıklamaya yönelik uygulamaları, yeni potansiyel tedavi seçenekleri geliştirmek için ilaç keşfi ve yeniden konumlandırılması amacıyla çalışan hesaplamalı yöntemler geliştirmesi konusunda uluslararası iş birliği ile yaptığı çalışmaları nedeniyle.

Doç. Dr. Tunca Doğan

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Kip

2019 Bilim Teşvik Ödülü
Fen Mühendislik Bilimleri Alanında

Genomik ve proteomik alanında HPLC’ye alternatif yeni bir kromatografik sistem olan nano-sıvı kromatografisi konusunda yaptığı çalışmalar ve biyolojik örneklerden DNA ve RNA gibi değerli biyomoleküllerin izolasyonu ve sınıflaması için biyoafinite kromatografisi bazlı kitlerin geliştirilmesi alanına yaptığı bilimsel katkılar nedeniyle.

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Kip

Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan Kocadağlı

2019 Bilim Teşvik Ödülü
Fen Mühendislik Bilimleri Alanında

Gıda Kimyası alanında özellikle Maillard reaksiyonu, aroma ve akrilamid oluşumu konularında bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve gıda işleme sırasında formülasyona bağlı oluşan düşük molekül kütleli gıda bileşenlerinin araştırılması konusunda devam eden çalışmaları nedeniyle.

Dr. Öğr. Üyesi Tolgahan Kocadağlı

Arş. Gör. Dr. Alper Kumcu

2019 Bilim Teşvik Ödülü
Sosyal Bilimler Alanında

Çeviri alanında göz izleme alanındaki çalışmalarında psikolojik ve bilişsel dinamikler ışığında göz izleme yöntemleri, dil belleği, bellek etkisi üzerindeki bilimsel yayınları ve uluslararası düzeyde kabul gören çalışmaları nedeniyle.

Arş. Gör. Dr. Alper Kumcu

Dr. Öğr. Üyesi Tansel Çeber

2019 Sanat Teşvik Ödülü

Heykel alanında yaptığı ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar, çalışmalarında yeni yöntem ve dil arayışları içinde olması ve sanat eğitimi alan öğrencilere örnek oluşturması nedeniyle.

Dr. Öğr. Üyesi Tansel Çeber

Arş. Gör. Ayşe Dağıstanlı Parlar

2019 Sanat Teşvik Ödülü

Türkiye’de eğitimi olmayan opera rejisörlüğü alanında Konservatuvarımız araştırma görevlisi olarak genç yaşta bu başarıya ulaşması, Konservatuvar öğrencilerine ve genç akademisyenlere örnek olması nedeniyle.

Arş. Gör. Ayşe Dağıstanlı Parlar

Prof. Dr. Arif Altun

2019 Eğitime Katkı Ödülü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) deneyimi ve birikimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının katkıları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt yapı desteği ile uzaktan eğitim sürecinin olabildiğince sorunsuz olarak yürütülmesi konusunda olağanüstü gayretleri ve özverili çalışmaları nedeniyle.

Prof. Dr. Arif Altun

Prof. Dr. Ümran Uygun

2019 Eğitime Katkı Ödülü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) deneyimi ve birikimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının katkıları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt yapı desteği ile uzaktan eğitim sürecinin olabildiğince sorunsuz olarak yürütülmesi konusunda olağanüstü gayretleri ve özverili çalışmaları nedeniyle.

Prof. Dr. Ümran Uygun

Prof. Dr. Atilla Yılmaz

2019 Eğitime Katkı Ödülü

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUZEM) deneyimi ve birikimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının katkıları ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı alt yapı desteği ile uzaktan eğitim sürecinin olabildiğince sorunsuz olarak yürütülmesi konusunda olağanüstü gayretleri ve özverili çalışmaları nedeniyle.

Prof. Dr. Atilla Yılmaz

Nüfus Etüdleri Enstitüsü

2020 Topluma Hizmet Ödülü

Türk sosyal bilimine bulgu, veri ve analiz olarak önemli katkı sağlayan 2018 Yılı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nı gerçekleştirmeleri ve 1968 yılından bu yana söz konusu araştırma serisine verdikleri emek ve bu birikimi devam ettirmeleri nedeniyle.

Nüfus Etüdleri Enstitüsü